LogTec
  •  
 
Analizy i Raportowanie

Analizy i raportowanie

  • Analizy usterek wg urządzeń lub obiektów, kategorii, funkcjonalnej grupy lub typu usterki. Identyfikacja przyczyn awarii.

  • Analizy kosztów konserwacji/napraw
    w odniesieniu do posiadanego budżetu jak
    i w oparciu o rzeczywiste dane o wykonanych pracach. Analizy mogą być tworzone dla specyficznego okresu czasu, wg urządzeń, typu wykonanych itd.

  • Analizy szacowanych oraz rzeczywistych roboczogodzin wykonanych dla specyficznych zleceń serwisowych wg typu urządzeń, typu aktywności, kategorii lub grupy urządzeń, centrum kosztów.

  • Prognoza dla wymaganych części zapasowych wg typu urządzeń, typu aktywności itp.

 

Wszystkie narzędzia analityczne korzystają z dynamicznych i wielowymiarowych analiz podobnych do kostki OLAP. Na przykład możemy zobaczyć koszt konserwacji:

- miesięcznie dla wszystkich urządzeń i wszystkich zleceń serwisowych

- miesięcznie i wg zleceń dla każdego urządzenia

- wg zlecenia serwisowego dla specyficznego okresu czasu

- miesięcznie i dla danego centrum kosztowego

...