LogTec
  •  
 
Zarzadzanie Zleceniami Serwisowymi

Zarządzanie Zleceniami Serwisowymi

 

Dla każdego okresowego przeglądu, oprogramowanie automatycznie tworzy zlecenie serwisowe. Zlecenie zawiera wszystkie informacje potrzebne do wykonania pracy takie jak niezbędne materiały i części zapasowe, listy kontrolne i instrukcje bezpieczeństwa.

Zlecenia serwisowe mogą być wydrukowane i wręczone pracownikowi, który zajmuje się danym przeglądem. Mamy do dyspozycji kilka formatów: szczegółowy (jedno zlecenie na pojedynczej stronie A4), skrócony (wiele zleceń serwisowych na jednej stronie), wg technika, systemu lub grupy funkcjonalnej.

Każde zlecenie serwisowe jest identyfikowane poprzez unikalny numer i kod paskowy. Używając tanich czytników kodów, możemy w prosty i szybki sposób zlokalizować konkretne zlecenie w tabeli zleceń serwisowych.

Po skończonej pracy, aktualne informacje dotyczące czasu trwania przeglądu, statusu urządzenia (przed i po), wykorzystanych roboczogodzin pracy, użytych materiałów i części zamiennych itp. są wprowadzane do systemu. Wymaga to minimum czasu operatora.

W celu uproszczenia codziennej obsługi systemu iMaint, aplikacja posiada szereg funkcjonalności oszczędzających czas pracy użytkownika. Na przykład w celu grupowego zamknięcia zleceń serwisowych można wykorzystać dane
z szablonu lub podobnych zleceń serwisowych.

W każdej chwili można uzyskać informacje, które zlecenia serwisowe powinny być zrealizowane a które zlecenia są opóźnione, jak również jakie są aktualnie realizowane zlecenia serwisowe oraz jakie jest ich efekt. Wszystkie opóźnione aktywności są zaznaczone na czerwono.

W rezultacie otrzymujemy precyzyjną, szacunkową ocenę kosztów pracy, niezbędnych materiałów, przypisanych techników itp. dla każdego urządzenia, centrum koszt., obiektu.