LogTec
  •  
 
Zarzadzanie Awariami

Zarządzanie awariami

Zarządzanie nieplanowanymi zadaniami takimi jak niespodziewane awarie urządzeń, inspekcje i naprawy.

Moduł raportowania awarii/ zleceń serwisowych: Używając tego modułu autoryzowani użytkownicy
w bardzo prosty i łatwy sposób mają możliwość zgłoszenia awarii urządzenia lub utworzenia zlecenia serwisowego. Istnieje możliwość użycia tego modułu
w formie aplikacji webowej. Może być używany przez:

  • każdego pracownika w firmie (który jest autoryzowany do jego użycia) w celu raportowania awarii lub uszkodzeń. Z racji tego, że jest to
    w 100% moduł webowy, nie jest wymagana instalacja jakiegokolwiek oprogramowania na komputerze użytkownika. Awaria lub zgłoszenie serwisowe jest natychmiastowo wprowadzane do systemu bez telefonów lub papierkowej roboty.

     

  • użytkowników w celu śledzenia postępu realizacji zlecenia (awaryjnego lub serwisowego). W tym przypadku użytkownik może tylko wyszukiwać informacje związane
    z własnymi zgłoszeniami (oczywiście osoba upoważniona np. Kierownik utrzymania ruchu ma dostęp do wszystkich zgłoszonych awarii). Wyszukiwanie informacji o awariach może bazować na dacie awarii, charakterystyce urządzenia, kryteriach czasowych, itp.

  • Kierownika Utrzymania Ruchu w celu zarządzania przeglądami oraz tworzenia niezbędnych analiz (uszkodzenia wg typu, wg urządzenia, wg okresu czasu, wg przyczyny awarii itp.)