LogTec
 •  
 
Okresowe przeglady urzadzeń

Okresowe przeglądy urządzeń

 • iMaint pozwala zdefiniować zadania związane
  z przeglądami
  dla każdego typu urządzeń lub indywidualnego wyposażenia. Każde zadanie jest związane ze specyficzną pracą wymagającą materiałów, pracy ludzkiej, badań/kontroli oraz pomiarów. Zadania mogą być zdefiniowane w oparciu o kalendarz (np. co każde 3 miesiące) lub bazując na przebiegach (np. co każde 3000 km). Zadania mogą mieć wzajemnie powiązane podzadania. System wspiera tworzenie kompleksowych zasad harmonogramowania.

 • Bazując na Okresowych Zadaniach, iMaint w szybki
  i prosty sposób tworzy Okresowy Plan Konserwacji (rzeczywiste zlecenia serwisowe) dla wybranego przedziału czasowego. Zlecenia pracy mogą być wyświetlane za pomocą kalendarza, funkcjonalnego grupowego drzewa (drill down), wg lokalizacji, wg typu urządzenia, technika/specjalisty, itp.

 • Szczegółowe prognozy kosztów, niezbędnej siły roboczej oraz części zamiennych potrzebnych do prewencyjnego przeglądu urządzeń w rozbiciu na poszczególne elementy urządzenia, obiektu lub typu urządzenia, okresu czasu, itp.

 • Monitorowanie otwartych zleceń serwisowych w rozbiciu na urządzenie, technika, czas, opóźnione statusy, itp. Prosta identyfikacja opóźnionych zleceń pracy.

 • Zlecenia przeglądu mogą być połączone w podzlecenia.

 • Wspieranie kompleksowych zasad harmonogramowania pracy. Na przykład, zadania są wykonywane co 2 miesiące, ale są pomijane kiedy pokrywają się z 6-miesięcznym przeglądem.