LogTec
 •  
 
Zarządzanie Aktywami

Zarządzanie Aktywami

 • Efektywne zarządzanie urządzeniami
  i wyposażeniem

 • Klasyfikacja urządzeń ze względu na: typ, kategorie, grupy, centra kosztowe. Raporty
  i informacje o każdym typie klasyfikacji ( np. Jaki był całkowity koszt obsługi urządzeń w centrum kosztów “Linia Produkcyjna 1” w 2007 r.)

 • Szczegółowe informacje o każdym urządzeniu lub wyposażeniu (Kod, Opis, model, data zakupu
  i instalacji, czas wygaśnięcia gwarancji, przepracowane godziny, uszkodzenia, części zapasowe rysunki tech.)

 • Monitoring wszystkich zmian lokalizacji lub statusu urządzeń (instalacja, przeniesienie do centralnego magazynu itp.)

 • Nielimitowana ilość poziomów hierarchii opisującej urządzenia (Fabryka, wydział, dział, linia produkcyjna itp.). Zarządzanie przestrzenią (pokoje, powierzchnia,...).

 • Łatwy i natychmiastowy dostęp do historii każdego urządzenia. W ten sposób możesz łatwo sprawdzić przeglądy/naprawy jakie były przeprowadzone w przeszłości, jaki był ich rezultat oraz wszystkie zmiany lokalizacji lub operacyjny status urządzenia

 • Możliwość wyszukania urządzeń stosując dowolną kombinację kryteriów charakteryzujących urządzenie, jego lokalizację lub operacyjny status (np. wyszukaj wszystkie pompy cyrkulacyjne w budynku A, które były zainstalowane po 3.06.2005 r.)

 • Zarządzanie częściami zamiennymi, materiałami oraz dostawcami przypisanymi do urządzeń

 • Zarządzanie umowami serwisowymi