LogTec
 •  
 
Planowanie Łańcucha Dostaw

 

System do Prognozowania Popytu i Planowania Uzupełnień Zapasów

Firma LogTec jest dostawcą systemu prognozowania i zarządzania zapasami klasy SCP (Supply Chain Planning). Podstawową ideą oprogramowania jest dostarczanie dokładnych prognoz popytu, optymalizowanie planów uzupełnień stanów magazynowych, urealnienie planów produkcyjnych oraz monitorowanie przepływu towarów w łańcuchu dostaw. Takie podejście gwarantuje, że towary są zawsze we właściwym miejscu, odpowiednim czasie i optymalnych ilościach. Każda zmiana popytu lub podaży jest wcześnie identyfikowana przez system pozwalając podjąć korygujące działania.

System SCP jest odpowiedzią na potrzeby przeniesienia lokalnej optymalizacji poziomu zapasów na poziom globalnej optymalizacji w całym łańcuchu dostaw. Funkcjonalność systemu SCP pozwala, wykorzystując wyrafinowane algorytmy matematyczne, zwiększyć płynność i wydajność łańcucha dostaw, a także zmniejszać stany zapasów.

Maksymalizacja efektywności i wydajności łańcucha dostaw prowadzi do redukcji kosztów zapasów, poprawy czasu obrotu towarów, przyspieszenia czasu dostawy produktów. W konsekwencji osiągamy poprawę poziomu satysfakcji naszych klientów.

Oferowane przez nasza firmę oprogramowanie SCP:

Użytkownicy systemu mogą być reprezentowani na wszystkich poziomach łańcucha dostaw, zaczynając od dostawców a kończąc na użytkownikach końcowych. Korzystając z jednego systemu, różnorodni użytkownicy mają możliwość monitorowania i planowania sieci dostaw oraz globalnych poziomów zapasów. Z rozwiązania można korzystać poprzez:

 • wewnętrzny intranet firmy

 • internet poprzez zdalnie udostępnioną aplikację na zasadach Application Server Provider (ASP),

 • internet wspierając aplikacje B2B,

 • webową przeglądarkę mając możliwość oceny prognoz, przeglądu zamówień, stanów magazynowych itp.

   

Cechy systemu

 • CPFR (Wspólne Planowanie, Prognozowanie oraz Uzupełnianie Zapasów)

 • Zaawansowane algorytmy planowania popytu

 • Zaawansowane algorytmy uzupełniania zapasów

 • Pełna przejrzystość działania – Szczegółowa lub Wyższego Poziomu

 • Wielopoziomowy system zarządzania zapasami

 • Polityka Wielopoziomowego Utrzymywania Zapasów

 • Towary rotujące/obiekty naprawiane oraz Umowa o Poziomie obsługi (SLA)

 • Symulacja i wsparcie SLA

 • Połączona perspektywa Obsługi i Dostawy

 • Strategiczne planowanie rotujących (szybkorotujących) towarów

 

Lista referencyjna