LogTec
 •  
 
Zarzadzanie transportem

 

Zarządzanie Transportem

 

Naturalnym rozszerzeniem zarządzania operacjami magazynowymi jest dołączenie trzech modułów dotyczących planowania, zarządzania oraz monitorowania utrzymywanej floty pojazdów, ekspedycji zamówionych towarów oraz nawigacji pojazdem.

 

FLEET MANAGER – MANAGER FLOTY

 

Podstawowym celem działania tej aplikacji jest minimalizacja kosztów utrzymania floty przy jednoczesnym zwiększeniu jej dostępności i efektywności.

Do zalet tej aplikacji należą:

 

 • Szczegółowa historia informacji dotycząca pojazdów oraz kierowców.

 • Rejestracja oraz zarządzanie pojazdami, kierowcami oraz zadaniami pojawiającymi się cyklicznie.

 • Przewidywanie zapotrzebowania na paliwo oraz monitorowanie jego zużycia dla konkretnego pojazdu.

 • Przygotowywanie zapasu części zamiennych.

 • Rejestrowanie i zarządzanie fakturami z naprawy, danymi o kolizjach, nakładami na ubezpieczenie itd.

 • Automatyczne obliczanie i analiza kosztów funkcjonowania pojazdów.

   

ORDER TRUCK ROUTER

 

Order Truck Router [OTR] jest wyjątkowym narzędziem do planowania, zarządzania oraz monitorowania realizacji zamówień. Specjalne algorytmy służą do optymalizacji załadunku dla poszczególnych zamówień oraz kierowaniem trasą przejazdu. OTR przelicza zamówienia przewidziane na dany dzień i przydziela je do konkretnego samochodu, uwzględniając dostępną specyfikację samochodu (z zasobów klienta lub innych) oraz istotne informacje dla danego zamówienia takie jak:

miejsce dostawy, objętość przesyłki, jej wymiary, waga, wymagana temperatura przechowywania itd.

Odpowiednia osoba ma do dyspozycji wizualizację propozycji planu rozładunku realizowanych zamówień

z możliwością jego modyfikacji. OTR jest w pełni zintegrowany z systemem zarządzania magazynem, podobnie jak Manager Floty oraz Graficzny Nawigator Trasy.

 

VISIUAL ROUTING NAVIGATOR – GRAFICZNY NAWIGATOR TRAS

 

Visiual Routing Navigator [VRN] korzysta z najnowszych technologii typu GIS oraz map cyfrowych, w celu optymalizacji codziennych tras pokonywanych przez pojazdy. VRN przy współpracy OTR wykorzystuje algorytmy heurystyczne w celu wyznaczania optymalnej trasy łączącej dwa lub więcej punktów dostawy.

VRN posiada następujące możliwości:

 • Graficzne przedstawienie gromadzonych danych na cyfrowej mapie z opcją zoom. Mapa zawiera takie elementy jak: oznaczenia granic miast, regionów, oznaczenia dróg i nazwy ulic wraz z podaniem ich szerokości, numerów budynków itd.

 • Czasowe bądź stałe umieszczanie na cyfrowej mapie ważnych punktów związanych z danym klientem.

 • Miejsca dostaw u klienta przedstawione są na cyfrowej mapie w formie kolorowych punktów. Po wybraniu danego klienta, na ekranie pojawiają się odpowiednie informacje zawierające m.in. dane teleadresowe, historię i planowane zadania itd.