LogTec
 •  
 
Centrum kontroli transportu i magazynu

 

Centrum Kontroli Transportu i Magazynu

 

Centrum Kontroli Transportu i Magazynu w systemie Logistics Vision składa się z sześciu modułów (Visual Stock Locator – Lokalizator Graficzny, Work Force Supervisor – Kontroler Natężenia Pracy, Activity Supervisor – Kontroler Działań, Alert and Tracking Manager – Manager Alarmów i Śledzenia Towarów, Simulator and Fleet Teletracking – Symulacja i Zdalne Śledzenie Floty), które pozwalają upoważnionemu personelowi na kontrolę i zarządzanie wszystkimi procesami magazynowymi i dystrybucyjnymi w czasie rzeczywistym.

 

VISUAL STOCK LOCATOR – LOKALIZATOR GRAFICZNY

 

Visual Stock Locator (VSL) jest nowoczesnym narzędziem do graficznego projektowania i nadzorowania pracy magazynu. VSL pozwala upoważnionemu personelowi na wstępne projektowanie i zarządzanie parametrami poszczególnych obszarów magazynowych i systemów składowania. VSL jest bardzo pomocny przy codziennych operacjach poprzez umożliwienie naocznego nadzorowania wszelkich ruchów pomiędzy strefami magazynu i systemami składowania w czasie rzeczywistym. Możliwości VSL są następujące:

 • Topograficzne, trójwymiarowe przedstawienie centrów dystrybucyjnych, budynków, systemów składowania i rozmieszczenia etc. Dostępna standardowa biblioteka ikon przedstawiających budynki, regały oraz typy opakowań z jednoczesną możliwością dogrywania przez użytkownika własnych grafik.

 • Sześciopoziomowa opcja zoom (centra dystrybucyjne, budynki, systemy lub rejony składowania, lokalizacja składu, szczegóły dotyczące składowania, codzienny raport lokalizacji składu).

 • Monitorowanie wykonywanych zadań w czasie rzeczywistym zawierających m.in.:przyjęcie, wydanie, składowanie, uzupełnianie, przeliczanie poszczególnych pozycji itd. Każdy z typów zadań jest oznaczany kolorem lub ikoną w pełni definiowalnymi przez użytkownika.

 

WORK FORCE SUPERVISOR – KONTROLER NATĘŻENIA PRACY

 

Work Force Supervisor [WFS] jest graficznym narzędziem pozwalającym osobom zarządzającym magazynem na kontrolę w czasie rzeczywistym natężenia pracy poszczególnych działań. Możliwości WFS są następujące:

 • Kontrola w czasie rzeczywistym wszelkich zadań wykonywanych przez użytkownika na stacji roboczej PC lub RF.
 • Schematyczne i barwne oznaczenie typu zadań wraz ze szczegółami wykonywanej czynności podającymi numer identyfikacyjny użytkownika, typ zadania (np. przyjęcie, wydanie, składowanie itd.) strefę magazynową itd.
 • Możliwość kontroli jednego lub większej liczby aktywnych użytkowników w tym samym czasie.
 • Oznaczenia stopnia wykonania prac oraz statystyki opisujące wydajność.
 • Możliwość jednoczesnego wysyłania komunikatów do jednego lub większej liczby użytkowników RF lub PC.
 • Barwne oznaczenie czynności dokonanych przez użytkownika, odbiegających od zaplanowanych dla niego przez system zadań.

 

ACTIVITY SUPERVISOR – KONTROLER DZIAŁAŃ

 

Activity Supervisor [ASV] jest typowym systemem zarządzania ruchem. Rozdziela on każde z zadań (przyjęcia, składowanie itd.) na grupę niezależnych działań, które są na wstępie planowane, a następnie na bieżąco monitorowane. Informacje gromadzone przez ASV mogą zostać następnie wykorzystane do ich analizy przy użyciu Activity Based Costing [ABC].

Do możliwości ASV należą:

 • Nadzorowanie zadań w czasie rzeczywistym (wizualizacja w postaci drzewa).

 • Zarządzanie zasobami (operatorami, stacjami roboczymi, wózkami widłowymi).

 • Szacunkowe obliczanie ilości czasu potrzebnego na wykonanie danego zadania.

 • Kompletny katalog zadań.

ALERT & TRACKING MANAGER – MANAGER ALARMÓW I ŚLEDZENIA TOWARÓW

 

Alert and Tracking Manager [ATM] wykorzystuje nowoczesne technologie komunikacji (np. Internet, e-mail, SMS, telefoniczne centra obsługi klienta, faks itd.). Umożliwia dostawcom, partnerom i klientom dostęp do aktualnych, istotnych dla nich informacji, dotyczących łańcucha dostaw. Możliwości ATM są następujące:

 • Autoryzowani dostawcy, depozytorzy, partnerzy oraz klienci mają możliwość raportowania swoich potrzeb.

 • Dokładna kontrola pod kątem statusu SKU (kwarantanna, okres przedawnienia, min. i maks. bezpieczne poziomy magazynowe itd.) oraz różnych działań magazynowych (przyjęcie, składowanie, przepakowanie, realizacja zamówienia, wydanie, załadunek, wysyłka itd.).

 • Szczegółowa kontrola statusu realizacji zamówienia (~20 dostępnych statusów).

   

SIMULATOR – SYMULATOR

 

Simulator [SIM] jest środowiskiem sprzętowym, które wraz z oprogramowaniem jest wykorzystywane przez konsultantów firmy Mantis do symulacji codziennych operacji dokonywanych w magazynie klienta.

Symulator, działający na bazie Logistic Vision, ułatwia:

 • Proces decyzyjny

 • Procedurę testowania różnych scenariuszy działań (składowanie, przyjęcie, uzupełnienie stanów)

 • Szkolenie użytkowników systemu.

   

FLEET TELETRACKING – MONITOROWANIE FLOTY POJAZDÓW

 

System Fleet Teletracking [FLT] korzysta z połączenia zalet technologii GIS, GPS oraz telefonii komórkowej. Upoważniony personel ma możliwość kontroli ruchu samochodowego w trybie on line oraz off line. Fleet Teletracking jest zintegrowany z aplikacjami Fleet Manager oraz Order Truck Router w celu dostępu doinformacji o samochodzie, kierowcy oraz trasie przejazdu.


Do możliwości FLT należą:

 • Stałe śledzenie ruchu samochodów i prezentacja trasy ich przejazdu na mapie.

 • Dostęp do szczegółowych informacji dotyczących klientów oraz miejsc dostawy towarów.

 • Kontrola prędkości jazdy samochodów oraz czas trwania postojów.

 • Możliwość kontroli parametrów krytycznych dla danego samochodu, takich jak: temperatura w chłodni itp.