LogTec
 •  
 
Produkty firmy Ortec

Rozwiązania SCM do optymalizacji transportu.

 

Wyróżniamy kilka grup aplikacji dedykowanych do rozwiązywania różnych zagadnień z obszaru zarządzania logistyką, takich jak:

 • Planowanie operacyjne i optymalizacja tras przewozów;
 • Optymalizacja wykorzystania przestrzeni ładunkowej pojazdów;
 • Zarządzanie zapasami odbiorców (VMI) i generowanie zamówień na dostawę w oparciu o prognozy;
 • Planowanie i optymalizacja tras wizyt dla personelu serwisowego;
 • Planowanie taktyczne tras przewozu (optymalizacja sieci odbiorców);
 • Planowanie strategiczne usług przewozowych.

Rozwiązania te przeznaczone są dla przedsiębiorstw z różnych branż i o różnej specyfice działalności:

 • Przemysł paliwowy – dostawy paliw i gazów płynnych w cysternach wielokomorowych i butlach, łącznie z zarządzaniem zapasami odbiorców (VMI);
 • Przemysł paszowy – dostawy pasz sypkich (w cysternach wielokomorowych) i konfekcjonowanych;
 • Przemysł chemiczny – dostawy wyrobów i surowców
 • Przedsiębiorstwa produkcyjne dostarczające swoje wyroby bezpośrednio do odbiorców hurtowych i indywidualnych;
 • Handel hurtowy i spożywczy – dostawy towarów do sieci handlowych, sklepów i odbiorców indywidualnych oraz przerzuty towarów pomiędzy centrami dystrybucyjnymi;
 • Firmy logistyczne świadczące usługi logistyczne na zasadzie outsourcingu;
 • Firmy kurierskie i pocztowe – odbiór przesyłek od nadawców, przewozy przesyłek pomiędzy centrami dystrybucyjnymi i dostawy do odbiorców końcowych.


Nasi konsultanci przeprowadzą analizę potrzeb w obszarze logistyki i w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa zaproponują rozwiązanie wpisujące się bezkonfliktowo w strukturę informatyczną klienta.

 Do dyspozycji mamy następujące rozwiązania:

SHORTREC DISTRIPLANNER – planowanie operacyjne i optymalizacja tras przewozu

SHORTEC BULK – optymalizacja tras przewozu towarów w cysternach wielokomorowych

SHORTREC SERVICEPLANNER – optymalizacja tras dla personelu serwisowego

SHORTREC TACTICAL ROUTE PLANNER – optymalizacja sieci odbiorców, optymalizacja stałych tras dostaw

LOADDESIGNER– optymalizacja wykorzystania przestrzeni ładunkowej pojazdów

ORTEC TRANSPORT & DISTRIBUTION (OTD)– jak SHORTREC lecz w wersji wielostanowiskowej w technologii trójwarstwowej

LEO – jak SHORTREC + LOADDESIGNER ale w standardzie SAP (moduł dodatkowy do systemu SAP)

ORION – generowanie zamówień na dostawę w oparciu o prognozy i VMI

BOSS – narzędzie specjalistyczne do analizy i projektowania struktury sieci dystrybucyjnych (ilość i rozmieszczenie centrów dystrybucyjnych).

 

Wszystkie rozwiązania wspierające planowanie operacyjne mogą współpracować z urządzeniami mobilnymi (GPS, PDA) zamontowanymi w pojazdach. Z danych publikowanych przez dotychczasowych użytkowników wynika, że po wdrożeniu wymienionych wyżej rozwiązań uzyskiwane są oszczędności w kosztach transportu na poziomie 5 – 9% (sporadycznie do 20%) w skali roku.

 

Lista referencyjna

Wymienionymi powyżej narzędziami posługuje się obecnie ponad 300 firm posiadających łącznie ponad 40 000 pojazdów. Są to m.in. takie międzynarodowe korporacje jak: Coca-Cola Enterprises, Yellow Transportation, BP, TNT Logistics, DHL, Philips, Ahold, Interbrew, oraz BASF. Na innych rynkach wspomagana jest działalność takich firm jak: Campina, Fedex, SHELL, IBM, Texaco, Maersk, ING, Airbus Industries, KLM Airlines, Bank Światowy, ABN-AMRO czy Ford.